Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amacı

Toplumsal gelişme süreçlerinin ihtiyaç olarak gündeme getirdiği sosyal konulara Üniversite, merkezi ve yerel yönetim kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel işletmeler birlikteliğinde katılımcı, paylaşımcı ve işbirlikçi bir yaklaşım ile bütüncül çözümlemeler geliştirmektir.

 

Merkezin faaliyet alanları

a) Amacı doğrultusunda araştırmalar, uygulamalar, etkinlikler yapmak, bunları yazılı ve görsel yayına dönüştürerek kamuoyuna mal etmek.

b) Sosyal konular ile ilgili kamu kurumları, gerçek ve tüzel kişiler ile projeler geliştirmek, uygulamak.

c) Merkezi ve yerel yönetim kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel işletmeler ile gerçek kişilerin sosyal sorumluluk alanlarında yer alabilmeleri hususunda örgütlenme ve faaliyet destek süreçleri oluşturmak.

ç) Sosyal konular ile ilgili sempozyum, konferans, çalıştay vb. etkinlikler düzenlemek.

d) Sosyal konular ile ilgili basılı ve elektronik ortamda dergi, kitap, broşür vb. yayınlar hazırlamak.

e) Sosyal konular ile ilgili alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık vb. hizmetler sunmak.

f) Sosyal konular ile ilgili diğer çalışmaları gerçekleştirmek.