Makro ve Sektörel Araştırmalar

Makroekonomik ve Sektörel Araştırmalar

Sektörel ve endüstriyel analizler yapar. Bu analizler ile mezo düzeyde talep ve arz dengelerini tahmin eder ve pazar araştırmalarına katkıda bulunur. İş etki analizleri, girdi çıktı analizleri ve ekonomik etki analizlerini uygular ve uzun vadeli stratejilerin oluşturulmasına katkıda bulunur.