Yönetici Geliştirme Simülasyonu Laboratuvarı

Yönetici geliştirme departmanı şirket öneticilerinin teorik ve pratik açıdan geliştirilmesini ve yönetim hayatına hazırlanmasını sağlar. Çeşitli simülasyon programları ile edinilen teorik bilgilerin sanal ortamda kullanılması ile yöneticilerin karar alma mekanizmalarındaki işlevsel etkinliklerinin arttırılması amaçlanır. Yönetici geliştirme departmanı hem yönetici adaylarına hem de mevcut yöneticilere yöneliktir.