Uluslararası Örgütler Çalışma Grubu

Uluslararası Örgütler Çalışma Grubu

Uluslararası Örgütler Çalışma Grubu, Türkiye’nin kuruluşuna öncülük ettiği, faaliyetlerinde öncü rol üstlendiği ya da komşuları ve dünya ile ilişkilerinde önemli bir yer tutan uluslararası örgütlerle ilgili çalışmalar yürütmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, SOSYOPARK’a ulaştırılan başvurular dikkate alınarak, farklı uluslararası örgütler hakkında faaliyet yürütecek komisyonlar oluşturulmaktadır. Bu komisyonların çatısı altında yapılacak yenilikçi araştırmaların, düzenlenecek konferansların, eğitim ve uygulamaların, ülkemizin inovatif diplomasi ve örgüt tasarımı birikimine katkıda bulunması hedeflenmektedir.

 

MOIC Komisyonu

25 Eylül 1969 tarihinde kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı, uluslararası hukuk tüzel kişiliğine haiz bir uluslararası teşkilattır. Amacı, İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak, üye devletler arasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmek olarak belirlenmiştir. Toplamda 57 üyeye sahip olan İİT, BM’den sonra ikinci en büyük hükümetler arası siyasi teşkilat ve dünyadaki tüm Müslümanları temsil eden tek resmi yapı olma özelliğine sahiptir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın çoğunlukla gençlere yönelik bir projesi olan ICYF (İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu) bugüne kadar birçok ülkede faaliyet göstermiş ve önemli başarılara imza atmıştır. ICYF’nin kuruluş amaçları arasında bulunan "gençlerin İslam dünyasında yer alan sorunları tartışıp, birlik ve beraberlik bilinci içerisinde bu sorunlara çözümler araması" vizyonu ile yaptığı projeler, çalışmalar gelecek bakımından önemlidir. Bu projelerden birisi olan "Model OIC" (Akademik Eğitim ve Diplomatik Simülasyon (Öğrence) Programı) farklı ülkelerde, üniversitelerde, lise ve ortaokullarda başarı ile hayata geçirilmiştir. Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde SOSYOPARK bünyesinde faaliyet göstermesi, öğrencilerin eğitim kalitesinin iyileştirilmesine katkı sunacaktır. Bu proje bize, özellikle diplomasi eğitimi bakımından ihtiyaç duyulan uygulamalı çalışmaların parçası olma fırsatı sunmaktadır. Ayrıca Model OIC projesindeki faaliyetler, katılımcılara simülasyonlar/öğrenceler çerçevesinde kullanılacak yabancı dillerde pratik yapma fırsatı da sunmaktadır.

 

   

 

Türk Devletleri Teşkilatı

Türk Devletleri Teşkilatı, 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında kurulmuş olan uluslararası örgüttür. Türk Devletleri Teşkilatı’nın temeli 1992 yılında Ankara’da ilki düzenlenen Türkçe Konuşan Devletler Devlet Başkanları Zirveleri ile atılmıştır. Daha sonrasında Nahçıvan Anlaşması ile birlikte teşkilat halini almıştır. Öncesinde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, kısa adıyla Türk Konseyi veya "Türk Keneşi" olarak anılan örgütün statüsü 12 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen İstanbul Zirvesi sırasında Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmiştir.

Teşkilatın amacı Türk Devletleri arasında kapsamlı ve çok taraflı işbirliğini teşvik etmektir. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan üye, Macaristan ve Türkmenistan ise gözlemci üyedir. SOSYOPARK bünyesinde faaliyet gösterecek komisyonumuz, üniversitemizden başlayarak Türkiye’deki ve diğer üye ülkelerdeki üniversiteler arasında yapılacak işbirlikleri ile Türk Dünyası hakkında sosyal ve akademik çalışmalar yürütmeyi hedeflemektedir.