Hakkımızda

Küreselleşmenin çok boyutlu süreçleriyle birlikte dünya genelinde giderek artan uluslararası göç hareketliliği, içinde bulunduğumuz çağın ‘göçler çağı’ olarak nitelendirilmesine yol açmıştır. Uluslararası göç sisteminde Türkiye gibi göç alan, göç veren ve transit konumda göçün her türlü akışını tecrübe eden ülkeler için bilimsel göç çalışmaları öncelikli bir akademik alan haline gelmiştir. YTU Sosyopark çatısı altında Şubat 2020’de oluşturulan "Disiplinlerarası Göç Çalışmaları Grubu” göç çalışmaları ve araştırmaları alanında disiplinlerarası etkileşimin ve sosyal inovasyonun önemini vurgulayan öncü bir model oluşturmayı hedeflemektedir. 

Sosyal ve fen bilimlerinin çeşitli alanlarında göç araştırmaları yürüten Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenlerini bir araya getirerek çok disiplinli ve disiplinlerarası akademik bir platform oluşturmaktır. Çalışma grubunun ortak bilimsel çalışmalar yapması, ulusal ve uluslararası destekli projeler yürütmesi, ilgili paydaşlarla işbirliği geliştirmesi, bilimsel etkinlikler düzenlemesi öngörülmektedir.

Göç çalışmaları başta siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler olmak üzere, iktisat, kamu yönetimi, sosyoloji, antropoloji, felsefe, edebiyat gibi birçok farklı sosyal bilim alanında derinlemesine irdelenen bir alan haline gelmiştir. Aynı şekilde göçün sağlık, eğitim, sanat, mekan, alan, çevresel faktörler, şehir ve bölge planlaması gibi alanlarla çok yönlü etkileşimi mimarlık, mühendislik, eğitim fakülteleri bünyesindeki farklı ana bilim dalları tarafından da göç çalışmaları yürütülmektedir.

Çalışma grubu akademisyenlerin göç konusuna farklı açılardan ve derinlikten bakabildiği bir ağ oluşturmalarını sağlamakta olup, göç alanında çalışmalar yürüten kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası örgütlerle işbirliği geliştirmelerine imkan sunacaktır.