Eğitimler

SOSYOPARK bünyesinde destek verilen eğitimler şu şekildedir;

 • - Stratejik Yönetim ve Planlama
 • - E-ihracat ve Pazar Analizi 
 • - E-ihracat ve Dijital Pazarlama
 • - Endüstri 4.0
 • - Dijital Dönüşüm 
 • - Pazarlama ve Marka Yönetimi
 • - Kurumsal Finans 
 • - AR-GE Proje Destekleri
 • - Ürün Geliştirme Takımı ve Süreçleri 
 • - Proje Yönetimi
 • - Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
 • - Liderlik 
 • - İnsan Kaynakları Yönetimi