Amaç

- Göç çalışmalarına farklı perspektiflerden ve derinlikten bakarak disiplinlerarası araştırmaları desteklemek

- Göç alanında çalışmalar yürüten kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası örgütlerle işbirliği geliştirmek 

- Araştırma kapasitesini geliştirmek ve göçe ilişkin toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek

- Göç çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlayacak yeni araştırmaları teşvik etmek ve yeni araştırmacıların yetişmesine katkı sağlamak

- Göç çalışmalarına ilgi duyan araştırmacılar arasında etkin bir ağ oluşturmak ve güçlü bir etkileşim modeli geliştirmek

- Planlanan ve gerçekleştirilen etkinliklerin sosyal medya, bülten, web sitesi aracılığıyla duyurulmasını sağlamak