HABERLER VE DUYURULARTüm Haberler

2. ULUSLARARASI SOSYAL İNOVASYON KONGRESİ DUYURUSU

Değerli araştırmacılar, 

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOSYOPARK) tarafından düzenlenecek olan 2. Uluslararası Sosyal İnovasyon Kongresinin 21-22 Ekim 2020 tarihlerinde YTÜ Davutpaşa Kampüsünde yapılacaktır.
 
Ülkemizde ve dünyada yaşanmakta olan Covid19 salgınının ilerleyişi ve alınacak olası tedbirler göz önünde bulundurularak,  kongrenin online ortamda webinar olarak düzenlenmesi ayrıca düzenleme komitesinin gündeminde yer almaktadır. Bu sene kongrenin teması "Covid-19 Salgını ve Etkileri" olarak belirlenmiştir.
 
Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz. 
 
ISIC Kongre Ekibi
 
 
KONULAR
 
-COVID-19'un Birey ve Toplum Psikolojisi Üzerine Etkileri
-COVID-19'un Toplumsal Hayat, Eğitim ve İş Hayatı Üzerine Etkileri
-Değişen Aile Yapısı 
-Endüstri 4.0'ın Sosyal Etkileri 
-Teknoloji Bağımlılığı
-Mobing
-İnsan Hakları
-Yabancılaşma / Yabancılaştırma
-Azınlıklar ve Mülteciler 
-Terör ve Güvenlik 
-Kültürel Etkileşimler
-Dezavantajlı Gruplar, Engelliler ve Yaşlılar
-İstismar
-Düzensiz Göç
-Sağlık
-Çevre ve İklim Değişiklikleri
-Sosyal Eşitsizlik 
-Eğitim
-Yoksulluk
-Gelir Eşitsizliği 
-Ticaret Savaşları 
-Kentleşme
-Gıda Güvenliği 
-Yeni Dünya Düzeni