Sosyal Araştırmalar

Sosyal Politika 

Sağlık, eğitim, konut, sosyal güvenlik, istihdam, göç ve sosyal hizmetler konularında politika üretecek çalışmalar yapar. Özellikle yerleşmiş uygulama ve prosedürlerin eksiklik ve yanlışlıklarını tespit ederek daha gelişmiş ve etkin politika prosedürleri önerir. Böylece devlet kaynaklarının başarılı bir şekilde kullanılmasını amaçlar.