Kurumsal Araştırmalar

Finansal Araştırmalar ve Analiz

Küçük ve orta ölçekli ve kurumsal firmaların ihtiyacına uygun olarak kredi, operasyonel, ve likidite risk araştırmaları yapar. Bu araştırmaların sonucunda firmaların risk yönetimine destek olur. Senaryo analizleri ve stres testleri sayesinde şirketlerin röntgenini çeker ve elde ettiği sonuçlar sayesinde proaktif önlemler paketleri hazırlar. Kısaca finansal yapı ve yönetim analizlerini tüm yönleriyle kullanarak firmaların finansal sorunlarını çözer ve onlara daha iyi bir finansal yönetim için projeksiyonlar oluşturur. 

 

Veri Analitiği

Firmalara müşteri tutundurma modellemesi, hasar analitiği, sahtekarlık tespiti ve müşteri değeri hesaplamalarını içeren veri analitiği kabiliyetlerini geliştirmesi konusunda destek verecek araştırma ve faaliyerlerde bulunur. Büyük veri (big data) işlenmesi üzerine çalışır, risk ve talep modellemesi faaliyetlerini içeren fiyatlama optimizasyonunu mikro düzeyde gerçekleştirir.