Uluslararası İlişkilere Yenilikçi Yaklaşımlar Araştırma Grubu//Research Group of Innovative Approaches to International Relations

Araştırma grubunun amacı, uluslararası ilişkilerde yerleşik bakış açılarının ötesinde alanın anlaşılması, açıklanması, yeni araştırma konularının ve yöntemlerinin incelenmesi, inovatif ve sürdürülebilir öğretim metotlarının tasarlanmasıdır. Farklı disiplinlerden araştırmacılarla zenginleştirilmesi düşünülen grup, uluslararası siyasetin aktüel dinamikleri ve Türkiye’nin önceliklerinin kesiştiği meseleleri analiz eden çalışmalara imza atmayı, çalıştaylar ve konferans dizileri hazırlamayı da hedeflemektedir.

Grup Direktörü: Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR
Grup Koordinatörü: Arş. Gör. Mustafa ŞAHİN

 

Araştırma Grubunun Faaliyetleri

Jeoekonomi Konferansları 1:  21. Yüzyılda Jeoekonomi ve Uluslararası Siyaset

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyopark bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası İlişkilere Yenilikçi Yaklaşımlar araştırma grubumuz ilk etkinliğini 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirdi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte sıkça gündeme gelen ekonomik araçların dış politikada kullanılması meselesinin analitik karşılığı olan Jeoekonomi’yi, jeoekonomi literatürünün önde gelen isimlerinden Dr. Mikael Wigell ile birlikte tartıştık.  Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinliğin video linki aşağıda yer almaktadır:

https://www.youtube.com/watch?v=5RtkGeEN06w

Research Group of Innovative Approaches to International Relations

The aim of the research group is to understand and explain the field beyond the established perspectives in international relations, to examine new research topics and methods, and to design innovative and sustainable teaching methods. The group, which is thought to be enriched with researchers from different disciplines, also aims to undertake studies that analyze the current dynamics of international politics and the issues where Turkey's priorities intersect, and to prepare workshops and conference series.

Activities of the Research Group

Geoeconomics Conferences 1: Geoeconomics and International Politics in the 21st Century

Our Research Group of Innovative Approaches to International Relations held its first event on Wednesday, May 18, 2022 at 14.00 , We discussed geoeconomic theory and strategies with the  together One of the leading names in the geoeconomics literature, Dr. Mikael WİGELL. The video link of the online event is below:

https://www.youtube.com/watch?v=5RtkGeEN06w